Pravilnik

Upravni odbor Tenis kluba Marija Gradec je na osnovi določil Pravil tenis kluba Marija Gradec dne 9. 4. 2001 sprejel

PRAVILNIK
o načinu uporabe igrišč

  1. Igrišča lahko uporabljajo člani kluba in nečlani, ki so pridobili nalepke.

  2. Igrišče je odprto od 7. do 22. ure.

  3. Igrišče je potrebno obvezno rezervirati z nalepko na urniku igranja. Za uro igranja je potrebna ena nalepka.

  4. Igralec lahko rezervira največ dve uri dnevno.

  5. Igrišče se sme rezervirati samo za en termin naprej.

  6. Mlajši člani kluba lahko z rdečimi nalepkami rezervirajo igrišče do 16. ure. Ob nedeljah in praznikih ni dovoljena rezervacija z rdečimi nalepkami.

  7. V primeru, da je igrišče prosto v terminu rumenih nalepk, lahko mladinci in mlajši uporabljajo igrišče brez nalepke.

  8. V primeru slabega vremena dobi igralec nadomestno nalepko.

  9. Igralci in uporabniki klubskih prostorov morajo skrbeti za red in čistočo.

  10. Dostop na igrišče je dovoljen samo v teniških copatih za peščena igrišča.

  11. Igralec je pred pričetkom igranja dolžan igrišče poškropiti, po končani igri pa ga poravnati z mrežo.

  12. Za red in disciplino na igrišču je odgovoren gospodar kluba. Gospodar je dolžan opozoriti igralca, ki se ne obnaša v skladu z določili Pravil kluba in Pravilnikom o načinu rabe igrišč, na spoštovanje določil pravnih aktov kluba.

  13. V igralnem času so lahko v klubskih prostorih samo člani kluba.

  14. Asfaltno igrišče in igrala lahko uporabljajo vsi občani, vendar morajo skrbeti za red in čistočo.

  15. Vsi uporabniki športnega igrišča v Marija Gradcu, katerega upravljalec je TK Marija Gradec, koristijo igrišča na lastno odgovornost!

Laško, 9. 4. 2001


Upravni odbor

TK Marija Gradec