Skupščina Tenis kluba Marija Gradec Laško

Novice << 14. marec 2010

Na podlagi 12. člena Statuta TK Marija Gradec Laško in sklepa Upravnega odbora društva z dne 3. 3. 2010  sklicujem

skupščino Tenis kluba Marija Gradec Laško

   Skupščina bo v torek, 23. 3. 2010 ob 17. uri v prostorih gostišča Bezgovšek. Za skupščino predlagam naslednji dnevni red: 

1.
      Otvoritveni pozdrav članic in članov društva
2.
      Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3.
      Poročilo o delu društva v preteklem letu
4.
      Finančno poročilo za leto 2009
5.
      Poročilo nadzornega odbora
6.
      Razprava o poročilih
7.
      Razrešitev dosedanjega vodstva in volitve novih organov društva
8.
      Plan dela in finančni načrt za leto 2010
9.
      Razno

   Materiali za skupščino bodo objavljeni na spletni strani društva www.tenisklubmagra.com in dostopni na skupščini društva.
   Vse člane društva in goste prosimo, da zaradi lažje organizacije (drugega dela) skupščine potrdite svojo udeležbo do ponedeljka 22. 3. 2010 na e-mail: tenislasko@yahoo.com ali mobi: 031 879-952.
 

Letno poročilo o delu društva v letu 2009

Vljudno vabljeni!

TK Marija Gradec