Začetek sezone 2009

Novice << 30. marec 2010

   Člane kluba obveščamo, da se bo igralna sezona v letu 2010 začela 2. aprila.

Dostop do igrišč je možen s plačano članarino, ki za leto 2010 znaša (sklep Upravnega odbora kluba):

za člane   35 €
za otroke in mladino  15 €
pristopnina    15 €
članarina brez nalepk 15 €

   Članarino je potrebno poravnati pri gospodarju kluba, Petru Deželaku, od ponedeljka do petka od 17. do 19. ure in v nedeljo od 9. do 11. ure.

   Člani kluba so dolžni spoštovati Pravila društva, Pravilnik o obnašanju na igrišču in sklepe organov društva.

Posebej opozarjamo, da  vse dejavnosti potekajo na lastno odgovornost udeležencev !!!


 

Ugodnosti in dolžnosti članov >>